Avbeställning

Instruktioner för avbeställning och avbeställningsformulär

Konsumenter, dvs. individ som agerar för syften som helt eller delvis ligger utanför individens handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, har rätt att upphäva avtal under följande villkor:

A. Instruktion för avbeställning

Right to cancel

Du har rätt att avbeställa detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Avbeställningsperioden utgår efter 14 dagar från den dag då du erhåller, eller tredje part annan än speditören och som anvisats av dig, erhåller fysiskt ägande av varorna.

För att upphäva köpet måste du kontakta oss (Attilus GmbH, Gewerbepark 22, 06917 Jessen, Tyskland, Tel.: +49 353 7203850, Fax: +49 353 720385-60, e-post: info@attilus.eu) om din avsikt att upphäva avtalet i ett tydligt meddelande (till exempel genom ett brev som skickas via post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade avbeställningsformuläret men det är inte obligatoriskt.

För att svara inom avbeställningstiden räcker det att du skickar ditt meddelande om att du vill utöva din rätt innan avbeställningsperioden har gått ut.

Effekter av avbeställning

Om du avbeställer avtalet ersätter vi dig för alla betalningar vi erhållit från dig, inklusive fraktkostnader (förutom extra kostnader som uppstår om du väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standardsättet som vi erbjuder) utan orimligt dröjsmål och inte senare än fjorton dagar efter den dag då vi får information om ditt beslut att avbeställa avtalet. Vi kan göra avdrag från ersättningen för värdeförlust på varorna om förlusten uppkommit genom onödigt hanterande av dig. Vi gör ersättningen via samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen såvida du inte har angivit något annat. Oavsett kommer du inte belastas med ytterligare avgifter i samband med återbetalningen. Vi kan kvarhålla återbetalningen tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills dess att du uppvisat bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som sker först..

Du ska skicka tillbaka varorna eller leverera dem till oss utan onödigt dröjsmål inom fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du upphäver avtalet. Tidsperioden anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden om 14 dagar har löpt ut.

Du bär kostnaderna för återsändning av varorna.

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde på varorna som uppkommit genom annan hantering än vad som är nödvändigt för att avgöra varornas natur, egenskaper och funktion.

Undantag och/eller tidigare utgång av rätten till avbeställning

Rätten till avbeställning undantas för avtal som gäller för tillhandahållande av varor som brukar försämras eller gå ut snabbt.

Rätten att avbeställa upphöra att gälla i fall då ett avtal för tillhandahållande av förseglade varor som inte är lämpliga för returer på grund av hälsoskydd eller hygienskäl, om försegligen bryts efter leverans.

B. Avbeställningsformulär

Om du vill avbeställa avtalet ber vi dig fylla i och skicka in this form.

Våra produkter