Villkor och villkor för Attilus e-presentkort

  1. Dessa villkor utgör ditt avtal i förhållande till ditt Attilus elektroniska presentkort som du köper eller tar emot ("presentkort", "Kort", "e-presentkort"). Läs dessa villkor noggrant innan du använder ditt presentkort. Om det är något du inte förstår eller inte håller med om, kontakta kundtjänst.

 

  1. ALLMÄNT

2.1 Ditt presentkort är utfärdat av Attilus GmbH, ett företag registrerat i Tyskland (företagsnummer HRB 21846), vars säte är Gewerbepark 22, 06917 Jessen, Deutschland, med momsregistreringsnummer DE293597316 ("Attilus", "vi", "oss", "vår").

 

2.2 Kortet tilldelas ett penningvärde som betalas i förskott vid inköpsstället. Det är inte ett kreditkort, betalkort, checkgarantikort eller betalkort och saldot på ditt kort kommer inte att tjäna någon ränta.

 

2.3 Ditt kort är giltigt i 24 månader från inköpsdatumet. Du kommer inte att kunna använda ditt kort när det har gått ut eller begära återbetalning av oanvända medel.

 

2.4 För att köpa kort från oss måste du vara 18 år eller äldre och ha ett giltigt kredit-/betalkort utfärdat i ditt namn.

 

2.5 Attilus-presentkortet är endast tillgängligt i euro (€).

 

  1. KORTKÖP OCH AKTIVERING

3.1 Du kan köpa ett kort online på www.attiluskaviar.de och andra anslutna Attilus webbplatser (hädanefter kallade Attilus Wibsites), exklusive vår webbplats i Storbritannien.

 

3.2 Normalt är ditt kort redo att användas på inköpsdatumet. Det kan dock ta upp till tre (3) arbetsdagar innan kortet är aktiverat och klart att användas.

 

  1. VAD DU KAN KÖPA MED DITT KORT

4.1 Kortet får endast användas för köp inom EU online på Attilus webbplatser.

 

4.2 Presentkort kan endast lösas in för köp av kvalificerade produkter på Attilus webbplatser. Inlösen av presentkort på någon annan ansluten webbplats kan ändras efter eget gottfinnande. Köp dras från inlösarens presentkortssaldo. Eventuellt oanvänt presentkortssaldo kommer att behållas av Attilus inom dess giltighetstid tillsammans med övriga kortuppgifter. Om ett köp överstiger inlösarens presentkortssaldo måste det återstående beloppet betalas med en annan betalningsmetod. Attilus GmbH kan ge presentkortsköpare information om inlösenstatus för presentkort som de köper. För att se ditt presentkortssaldo, kolla länken i ditt e-postmeddelande.

 

4.3 När det gäller onlineköp på Attilus webbplatser måste det fulla värdet av alla oanvända medel, tillgängliga på kortet, förbrukas innan en annan betalningsmetod accepteras för det återstående värdet av transaktionen.

 

4.4 Du behöver det 16-siffriga säkerhetsnumret som anges i e-postmeddelandet, som innehåller ditt e-presentkort, för att slutföra transaktionen.

 

4.5 Kort kan inte användas för att köpa andra presentkort.

 

4.6 Eventuella Attilus kampanjer eller rabatter kan inte tillämpas vid köp av presentkort.

 

4.7 Om någon vara som köpts med ett e-presentkort senare byts ut mot en vara med ett lägre värde eller återbetalas, beloppet återbetalning eller skillnaden mellan värdet av det ursprungliga köpet och det efterföljande köpet för lägre värde, ska användas för att öka saldot på kortet.

 

  1. KORTSÄKERHET

5.1 Du bör behandla kortet som om det vore kontanter. Om du tappar bort ditt kort kan du förlora alla oanvända medel på det på samma sätt som om du tappade bort din plånbok.

 

5.2 Ditt korts 16-siffriga nummer måste hållas hemligt hela tiden och bör inte avslöjas för någon annan än till Attilus.

 

  1. RÄTTEN ATT AVSÄTTA, AVBRYTA ELLER AVVISA EN TRANSAKTION

6.1 Attilus kan annullera ditt kort eller vägra en transaktion om vi misstänker att kortet används på ett bedrägligt sätt eller i ett obehörigt eller olagligt sätt, eller om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa villkor.

 

6.2 Vi har rätt att stänga kundkonton och ta emot betalningar från alternativa betalningssätt om ett presentkort som erhållits på ett bedrägligt sätt löses in och/eller används för att göra köp på Attilus webbplatser.

 

  1. DIN PERSONLIGA INFORMATION

7.1 All personlig information, som du från tid till annan kan lämna i samband med ditt Kort, ska behandlas i enlighet med Attilus' Sekretesspolicy.

 

  1. UPPDATERINGAR AV DESSA VILLKOR OCH VILLKOR

8.1 Attilus kan uppdatera dessa villkor från tid till annan. Vi kommer att lägga upp en uppdaterad kopia på vår hemsida. Vänligen kontrollera vår webbplats med jämna mellanrum för uppdateringar.

 

  1. ÖVRIGT

9.1 Värdet på e-presentkort tas inte med i beräkningen vid beräkning av tröskeln för gratis leverans av en beställning.

 

9.2 Dessa villkor regleras av EU-lagstiftningen, och alla tvister som uppstår till följd av transaktioner med Attilus är föremål för exklusiv jurisdiktion för de tyska domstolarna.

 

9.3 Vi är inte ansvariga om något presentkort försvinner, blir stulet, förstört eller används utan din tillåtelse.

 

9.4 Alla andra Attilus villkor och användarvillkor gäller.

Våra produkter