Berättelsen om kaviarens återtåg

Kaviar har åstadkommit ett otroligt återtåg från att en gång ha varit illa ute.

I slutet av 1900-talet var den globala kaviarmarknaden utsatt för ett högt tryck. Eftersom endast fiskägg som kommer från stör får kallas kaviar var tillgången på den majestätiska fisken alltid begränsat i det vilda. Folks begär för kaviar från be bästa störarna ledde till en efterfrågan som steg snabbare än tillgången, och en kombination av överfiske och konstruktion av dammar som hindrade fisken från att komma tillbaka till sina lekplatser ledde till att störpopulationerna snabbt tömdes. Det var en tid då branschens, och delikatessens, framtid såg blek ut.

Under de senaste 15 åren har det dock skett en gradvis förändring när det gäller hur kaviar tillverkas och hanteras. De dagar då det skedde tjuvfiske på stör för att man ville åt deras ägg är i princip över, och det beror främst på att internationella lagar och bestämmelser har stramats åt i hela världen. Men det har endast kunnat ske effektivt tack vare utvecklingen av hållbara alternativ.

Som tur är har det gjorts stora investeringar i havsbruket sedan kaviarmarknaden nästan var tvungen att stängas. Alla störvarianter (och det finns cirka 25 arter i hela världen) är fortfarande klassade som utrotningshotade eller hotade, med de står inte längre inför utrotning tack vare att en ny generation kaviarproducenter introducerat hållbara odlingsmetoder.

Stör odlas numera i fångenskap där det kan övervakas noga, som odlingen vid vårt fiskeri i Jessen i Tyskland. Vi vet att den utsökta smaken på våra flaggskeppskaviarer Royal Oscietra och Royal Siberian endast går att uppnå genom att vi håller högsta standard när det gäller miljökraven och fiskodlingskraven. Ett hållbart vattenbruk är nödvändigt, inte bara för bevarandet av vilda störbestånd för framtida generationer utan även för att se till att endast den bästa kaviaren produceras. Oavsett om du köper från din lokala kaviarhandel i London eller väljer online-leverans säkerställer våra höga odlingsstandarder konsekvent hantering och överlägsen kvalitet varje gång.

Vi vill gärna tro att den passion och expertis som är ledstjärnan för vårt företag här på Attilus Caviar blir tydlig när du provar våra produkter. Vi vill även utgöra en förebild för hur hållbar odling bör göras, och vi fortsätter att spela vår roll för kaviarens återtåg som världens mest högklassiga naturliga delikatess.

Våra produkter