Bæredygtighed

Attilus Caviar - Sustainably Sourced

Vi går ind for bæredygtighed hele vejen, lige fra støren opdrættes til dens forarbejdning, pakning og distribution af caviar og størfillet.

Vores yngledam og produktionsfaciliteter drives med et avanceret recirkulationssystem, som sikrer exceptionel vandkvalitet og minimalt vandforbrug.

Den omhu, som vi anvender for at skåne miljøet, vandets renhed og fiskenes helbred og velvære er altid vores højeste prioritet.

Den lille mængde naturlige affald, som der følger med vores dambrug og produktion, indsamles omhyggeligt og genanvendes i videst muligt omfang.

Vores produkter