CITES-certificering

Attilus Caviar - Cites Certified

CITES kaldes også Washingtonkonventionen og er en international aftale mellem de landes regeringer, som deltager i international handel med vilde dyrearter og planter, med henblik på at beskytte truede dyr. Alle ægte størcaviarprodukter skal have en CITES-kode på dåsens etiket.

LÆS OG FORSTÅ CITES-KODEN

Bag på hver ægte dåse med caviar står der en række bogstaver og tal, som giver forbrugeren vigtig information om det produkt, man er ved at købe. Her gives en kort forklaring i at læse etiketten, så du ved præcist, hvad du er ved at købe eller spise og hvornår, hvor og af hvem det er fremstillet.

 

CITES-koden ser ud som følger: BAE/C/DE/2015/PO5/VH100

 

De første tre bogstaver (fx BAE) er den normale artskode. CITES-koden, der identificerer arten, består af tre bogstaver. Attilus' kongelige sibiriske caviar laves af Acipenser Baerii-arten og mærkes BAE. Vores kongelige oscietra-caviar mærkes GUE (Acipenser Gueldenstaedtii). Klik her for mere information om de almindelige artskoder

Næste bogstav (fx C) er koden for kilden enten ‘W’ for vild eller ‘C’ for fangenskab (eller opdræt).

De næste to bogstaver (fx DE) er produktets oprindelsesland. I vores tilfælde er det DE for Tyskland.

De næste fire tal (fx 2015) er udtagningsåret.

Den næste bogstavs- og talkombination (fx PO5) er produktionsanlæggets officielle registreringskode. Hvert land har oprettet et nationalt registreringssystem til produktionsanlæg, med officielle registreringskoder tildelt de individuelle anlæg. Tallet svarer til den kode.

Den sidste bogstavs- og talkombination (fx VH100) identificerer produktionsbatchen. Det svarer til information fra caviarsporingssystemet, der anvendes af produktions- eller ompakningsfabrikken med henblik på fuld sporbarhed af alle ægte størcaviarprodukter.

 

 

Vores fiskeri har fremstillet frisk størcaviar og kødprodukter på frost siden 2008. Alle vores produkter fremstilles i en bæredygtig produktion og vores caviar certificeres af CITES.

Det kan også være relevant for dig at vide, at den officielle forsegling i bunden af hvert mærke (oval med koden ST00077 indeni) er garanti for, at vores fisks velfærd er underlagt statens veterinærkontrol ifølge gældende europæisk lov.

Vores produkter