HISTORIEN OM CAVIARENS COMEBACK

Caviar har gennemgået et utroligt comeback fra tidligere at have været i en truet situation.

I slutningen af det 20. århundrede var det globale marked for caviar under kraftigt pres. Det er jo kun fiskeæg fra støren, som kan kaldes ægte caviar, og denne majestætiske fisk har der altid været få af i naturen. Efterspørgslen på størcaviar i topkvalitet steg hurtigere end udbuddet og som følge af en kombination af overfiskning og anlæg af dambrug forhindrede man fiskene i at vende tilbage til sine gydningssteder og udtyndede hurtigt størbestanden. På et tidspunkt så fremtiden for branchen og selve delikatessen sort ud.

I de sidste 15 år er der imidlertid sket en gradvis ændring i den måde, som caviar produceres og behandles på. Man er stort set holdt op med at jagte støren for dens æg, primært som følge af strengere internationale love og bestemmelser i hele verden. Men det er kun lykkedes som følge af udviklingen af et bæredygtigt alternativ.

Heldigvis er der foretaget store investeringer i akvakultur efter, at markedet for caviar var ved at bukke under. Alle størvariationer (der er mere end 25 forskellige arter i verden) klassificeres fortsat som truet eller i fare, men de er ikke længere på kanten af udryddelse takket været indførslen af bæredygtige opdrætsteknikker fra en ny række caviarproducenter.

Støren opdrættes i fangenskab og kan således nøje kontrolleres, ligesom vi gør på vores dambrug i Jessen, Tyskland. Vi ved, at den unikke smag af vores originale kongelige oscietra og kongelige sibiriske caviar kun opnås ved at sikre de højeste miljø- og fiskeopdrætsstandarder. Bæredygtig akvakultur er afgørende både for bevarelsen af den vilde størbestand til fremtidige generationer og for at sikre, at kun den bedste caviar produceres. Når du køber caviar i en lokal butik i London eller online, så har du garanti for den højeste standard for opdræt sikrer ensartethed og topkvalitet hver eneste gang.

Vi mener, at den passion og ekspertise, som vi anvender hos Attilus Caviar, tydeligt afspejles i vores produkter. Vi ønsker endvidere at være rollemodel for bæredygtig opdræt og fortsætte med at arbejde for caviarens comeback som den meste unikke og fineste delikatesse i verden.

Vores produkter